Trackovatelné předměty 

 

Co jsou trackovatelné předměty?

Trackovatelné předměty jsou součástí hry Geocachingu. Můžeš se s nimi setkat v keších nebo na různých setkáních. Na každém trackovatelném předmětu je vyraženo unikátní číslo, pomocí kterého hráči logují jeho pohyb v reálném světě. Takovéto předměty mohou putovat stovky i tisíce kilometrů, a to díky cacherům, kteří je přesouvají z keše do keše!

Jsou tři typy trackovatelných předmětů: Travel Bugy®, Geocoiny a ostatní typy.

Travel Bug je kovový plíšek přivázaný k nějakému předmětu, který cacheři nazývají stopař. Každý Travel Bug má nějaký úkol určený jeho majitelem. Úkolem může být například navštívit každou zemi v Evropě, nebo dostat se z jednoho pobřeží na druhé. Travel Bugy cestují za pomocí cacherů jako jsi ty. O tom, jak můžeš pomoci Travel Bugům cestovat, se můžeš dočíst v části "Co mám dělat, když naleznu trackovatelný předmět?" tohoto průvodce.

Geocoiny jsou mince personalizované jednotlivci nebo skupinou cacherů jako určitý druh podpisu. Fungují přesně stejně jako Travel Bugy - měly by být přesunuty do jiné keše, pokud jejich majitelé neurčí jinak.

Jiné trackovatelné předměty mohou mít podobu například různých nálepek, kroužků na klíče apod. Společné mají všechny trackovatelné předměty to, že je na nich vyraženo unikátní trackovací číslo a poznámka o tom, že jsou zalogovatelné na Geocaching.com. Více se o trackovatelných předmětech můžeš dozvědět zde.

Co bych měl udělat když naleznu trackovatelný předmět?

S trackovatelným předmětem není nutné nic provádět, ale když se rozhodneš s ním něco provést, máš dvě možnosti.

  1. Přesunutí trackovatelného předmětu
    Pokud chceš trackovatelný předmět přesunout z jedné keše do druhé, směle do toho! Nemusíš za něj do keše nic vkládat, ale pokud má předmět nějaký úkol, pomoz mu prosím k jeho dosažení. Tento úkol bývá napsán na stránce předmětu, kterou najdeš po zadání jeho trackovacího čísla na této stránce nebo vyhledáním v Geocaching Live aplikaci.

    Když trackovatelný předmět přesuneš z jedné keše do druhé, je nutné, aby jsi takovýto přesun zalogoval.
  2. Trackovatelný předmět jsem viděl u svého kamaráda. Mohu jej zalogovat?
    Pokud uvidíš trackovatelný předmět např. u svého kamaráda, ale nějak jej nepřesuneš, můžeš zalogovat log "Discovered it". Aby jsi tak mohl učinit, budeš si muset opsat trackovací číslo daného předmětu.

    Pro informace o logování trackovatelného předmětu si přečti odstavec "Jak zaloguji nález trackovatelného předmětu?".

Jak zaloguji nález trackovatelného předmětu?

Instrukce k logování trackovatelného předmětu můžeš najít zde. Pokud předmět přemístíš z jedné keše do druhé je důležité, abys tento přesun také zalogoval na webu. Všechny typy trackovatelných předmětů se logují stejným způsobem.

Pamatuj na to, že trackovací číslo bys neměl nikomu ukazovat a ani nahrávat na web fotky, které by jej ukazovaly. Toto číslo je určeno pouze pro toho, kdo má daný předmět právě v ruce. Pokud chceš ostatním říct o trackovatelném předmětu, použij k tomu referenční číslo nacházející se na jeho stránce (toto číslo začíná písmeny TB nebo GC).

Kde mohu získat svůj vlastní trackovatelný předmět?

Cacheři z USA si mohou objednat trackovatelné předměty v našem Geocaching obchodě. Pokud žiješ mimo USA, můžeš si trackovatelné předměty zakoupit u jednoho z našich distributorů.

Jak trackovatelný předmět aktivuji?

Pro aktivaci Travel Bugu navštiv našeho Průvodce aktivací Travel Bugu. Budeš k tomu potřebovat trackovací číslo a aktivační kód. Trackovací číslo je unikátní série písmen a čísel vyražená přímo na předmětu. Aktivační kód bývá napsán na lístečku uvnitř balení předmětu.

FAQ o Geocoinu

FAQ o Travel Bug®u